Lactose Broth

乳糖复发酵培养基

Lactose Broth

分类:培养基                                            货号:HRBS-P004

产品规格:BR                                           包装:250克/瓶

品       牌:鸿润宝顺

用途范围:用于食品、奶制品和水中的大肠杆菌的检测。在线购买:

淘宝


说    明:


称取本品30克,加入1000ml蒸馏水中,加热煮沸溶解,分装于含倒管的小试管中,121℃高压灭菌15分钟备用。


技术标准:


按照标准配方配制
pH值:7.2±0.2
用标准菌株检验符合


服务热线400-004-8958