Yeast Extract Powder

酵母浸粉

Yeast Extract Powder

分类:微生物发酵原料                                   货号:HRBS-Y017C

产品规格:工业级                                          包装:250克/瓶,1公斤,25公斤

品       牌:鸿润宝顺

用途范围:工业发酵


去购买:

淘宝

性    状:

本品系用新鲜酵母自溶精制而成,色泽呈微白或白色。


技术标准:

 总    氮:≥ 7.5%
氨 基 氮:≥ 2.5%
干燥失重:≤ 6.0%
炽灼残渣:≤ 15.0


服务热线400-004-8958