Yeast Extract Powder

酵母浸粉

Yeast Extract Powder

分类:培养基原料                                   货号:HRBS-Y017A

产品规格:试剂级                                   包装:250g/瓶,1公斤

品       牌:鸿润宝顺

用途范围:适合支原体及一般细菌培养


去购买:

京东淘宝


性    状:


本品系用新鲜酵母自溶精制而成,色泽呈微白或白色。


技术标准:


总    氮:≥ 7.5%氨 基 氮:≥ 3.5%
干燥失重:≤ 6.0%炽灼残渣:≤ 15.0%


服务热线400-004-8958